Czas i miejsce akcji „Pana Wołodyjowskiego” - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Henryk Sienkiewicz akcję powieści historycznej „Pan Wołodyjowski” umieścił w określonym czasie i przestrzeni.

Opisane wydarzenia rozgrywają się między 1668 a 1673 rokiem, czyli obejmują 5 ważnych lat dla Rzeczypospolitej Polskiej. Pisarzowi udało się uchwycić zmiany, jakie zaszły od chwili zakończenia walki z księciem Siedmiogrodu Jerzym Rakoczym a pamiętnym momentem tureckiej porażki pod Chocimiem, mającej miejsce 11 listopada 1673 roku (wydarzenie opisane w „Epilogu”). Ponadto w powieści wspomniane są jeszcze tak ważne historyczne momenty, jak wolna elekcja z 1669 roku (królem Polski - Michał Korybut Wiśniowiecki), oblężenie Kamieńca przez Turków (1672) i w końcu jego przejęcie przez wroga (6 sierpnia 1672) czy też obranie na króla Rzeczypospolitej Jana III Sobieskiego (w „Epilogu” jest już koronowanym władcą).

Prócz płaszczyzny temporalnej, także warstwa przestrzenna została szczegółowo dopracowana przez Sienkiewicza. Nie sposób wyliczyć wszystkich miejsc, w jakich umieścił on akcję przygód Wołodyjowskiego, Baśki i Zagłoby, więc zawężę ich listę do pięciu najważniejszych:

 • Warszawa – miejsce elekcji króla Wiśniowieckiego, miasto, w którym doszło do spotkania Ketlinga i Zagłoby, w położonym na obrzeżach stolicy dworku na Mokotowie mają miejsce miłosne podchody bohaterów wywodzących się ze średnio zamożnej szlachty.

 • Chreptiowo (Dzikie Pola) – to w nim osiedlają się Wołodyjowscy kilka lat po ślubie i to tam organizują żołnierski żywot w stanicy: przyjęcia i zabawy przy muzyce, żołnierskie opowieści o przygodach i życiowych doświadczeniach.

 • Raszkowo – to tam Basia chce Ewkę, lecz nie dociera do celu, ponieważ w czasie podróży zostaje porwana przez Azję.

 • Żwaniec – do zaciętej obrony i finałowego zajęcia tego zamku doszło przed walką o Kamieniec.

 • Kamieniec – miejsce symboliczne, w obronie zamku kamienieckiego Wołodyjowski i Ketling oddają swoje życia.


 • Oznacz znajomych, którym może się przydać
    Dowiedz się więcej
  1  Szczegółowy plan wydarzeń „Pana Wołodyjowskiego”
  2  Charakterystyka Hessliga–Ketlinga
  3  Charakterystyka Krystyny Drohojowskiej  Komentarze
  artykuł / utwór: Czas i miejsce akcji „Pana Wołodyjowskiego”   Tagi: